Skip to main content
Print Logo
Je gebruikt een oudere browser die wij niet volledig kunnen ondersteunen. Je ervaring met onze site zal niet zo optimaal verlopen vanwege onze focus op prestatie, veiligheid en betrouwbaarheid. Overweeg om je browser te vernieuwen als je problemen hebt met onze site. Lees Meer

Onze Verkoopvoorwaarden

Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de volgende verkoopvoorwaarden.

Gezien de verplichtingen hierin overeen gekomen en voor alle andere goede en waardevolle overwegingen, waarvan de ontvangst en noodzaak hierbij worden bevestigd, zijn de partijden overeen gekomen:

1. Definities

"Overeenkomst" betekent dat je bestelling door ons werd ontvangen volgens deze Verkoopvoorwaarden.

"toepasselijk recht" wil zeggen; alle statuten, regels, regelingen en elke ander wet en zoals aangepast en of bijgesteld in elk toepasselijk rechtsgebied van tijd tot tijd.

"bullion product" means the minted commodity of pure rare, precious or noble metal that we shall now or may hereafter offer for sale to buyers in its ordinary course of business. "Brilliant Uncirculated" bullion refers to newly minted, current year and uncirculated products, although these may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes obtained during or after the minting process. "Used" bullion refers to current or non-current year products which may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes. The value of bullion products is unaffected by physical condition.

"werkdagen" betekent elke normale werkdag van maandag tot en met vrijdag, exclusief zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

"koper" is elk individu of bedrijf (onder elke gerechtsvorm) die bullion koopt van ons (hierna "koper", "jij" of "jou" genoemd).

"Vervoerder" betekent het desbetreffende bedrijf dat je bestelling(en) bezorgt. De vervoerder kan FedEx, UPS of een ander transportbedrijf zijn die regelmatig door ons ingezet wordt.

"clearing tijd" is de periode tussen het moment dat de volledige betaling door ons wordt ontvangen en het moment dat deze betaling ook geverifieerd kan worden. De lengte van deze periode wordt bepaald door de betalingswijze die je gebruikt hebt en kan soms aangepast worden naar eigen goeddunken. Huidige tijden om vrij te geven vind je hier.

"creditcard informatie" betekent het kaartnummer, de vervaldatum, CSV en de naam op de betreffende kaart die door jou is opgegeven.

"marktwaarde" betekent de waarde van een zeker bullionproduct zoals bepaald door de verhandeling van hetzelfde product op bepaalde markten en aanvaardbaar voor ons naar ons eigen goeddunken op een bepaald moment in een bepaalde tijd.

"betalingsmethode" betekent die methoden die wij beschikbaar stellen om je bestelling te betalen, die ook onderwerp zullen zijn van bepaalde voorwaarden en die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden naar onze voorkeur.

"NSF" betekent Ontoereikend Saldo en komt voor als betalingen worden gedaan, maar er te weinig saldo op de rekening staat van de desbetreffende methode.

"bestelling" betekent je verbale of elektronische aanvraag voor een bepaalde hoeveelheid van een bepaald bullionproduct voor een bepaalde prijs op een bepaald tijdstip en datum waar wij mee akkoord zijn gegaan naar eigen goeddunken.

"liquidatie" betekent de omzetting van jouw bullionproduct(en) in contant en wordt door ons gedaan in het geval van een vrijwillige liquidatie (TerugKoop) of onvrijwillige liquidatie van je bestelling.

"marktverlies" komt voor wanneer de marktprijs op het moment van de liquidatie lager is dan de originele aankoopprijs en wordt berekend door het verschil tussen de marktwaarden.

"terugbetaling" verwijst naar betalingen die ingetrokken werden nadat ze naar ons werden verzonden. Dit kan gaan over, maar is niet beperkt tot, annulering; cheques, factuurbetalingen en creditcard betalingen.

"verkoper" is Silver Gold Bull, zijn leden, directeuren, bedienden, werknemers, agenten, erfgenamen of afgevaardigden (hierna "wij" , "ons" of "onze" genoemd) die correct geautoriseerd zijn om in bullion te handelen.

2. Marktprijs en Beschikbaarheid van Bullion Veranderen Voortdurend

Beide partijen komen overeen dat de bullion producten die wij te koop aanbieden artikels zijn die verhandeld worden op verschillende markten en dat de marktprijs en beschikbaarheid daarom constant kan veranderen onder de invloed van de markt en vraag en aanbod. Wij behouden het enige en absolute oordeel over het setten van de verkoop- en terugkoopprijzen voor alle producten en bullion door ons aangeboden.

3. Het plaatsen van een Bullion Order creëert een wettelijk bindende en uitvoerbare Overeenkomst - GEEN ANNULERINGEN

Wij zijn een belangrijke bullion dealer met een leidinggevende positie in de bullionmarkt en wij moeten onze goede naam en competitieve plaats behouden. Daarom hebben rekenen wij op uw verbale of electronishe belofte om ons te betalen voor uw bullionbestelling. Ter bevordering hiervan creëer je een bindende, wettelijk en uitvoerbare overeenkomst om te betalen voor jouw bullionorder bij de bestelling.

Eens je een bestelling geplaatst hebt, aanvaarden wij GEEN annuleringen voordat je volledig betaald hebt voor je bestelling. Eens de betaling gearriveerd is, zullen wij met plezier jouw bullionproducten terug komen, in overeenkomst met Sectie 8 van deze.

Door de algemene voorwaarden te accepteren, erkennen Internationale Klanten dat de douane van het land van bestemming informatie of documenten van internationale klanten vereisen en douanekosten, importkosten, belastingen of andere kosten kunnen toepassen in overeenstemming met de toegepaste belastingwet van het desbetreffende land. Some countries may require a customs broker for import, of which would be the importer's (customer's) responsibility to hire. Internationale Klanten erkennen verder dat dusdanige toeslagen hun eigen verantwoordelijkheid zijn en niet die van ons.

Internationale klanten worden aangemoedigd om hun lokale belastingdienst te contacteren voor meer informatie over enige extra kosten die aangerekend kunnen worden voor de levering van hun bullion, bullion accessoires, diamanten of sieraden.

4. Betaling

Je gaat er mee akkoord om de volledige betaling te doen binnen drie (3) werkdagen en dat we de volledige betaling binnen de acht (8) werkdagen na het plaatsen van een bestelling gebruik maken van één of meer van onze betalingsmethodes. Zulke betaling moet het volle bedrag bevatten, inclusief maar niet beperkt tot, betaling voor de bullion product(en), verzending en verwerking, en enige andere transactiekosten als dat van toepassing is. Zou er enige vertraging of problemen zich voor doen, zoals soms kan gebeuren, ben je verplicht contact op te nemen met onze klantendienst om hen in te lichten en de prijs te garanderen. Het niet inlichten van ons over de vertraging in de betaling kan resulteren in liquidatie van de bestelling zoals vermeld staat in Sectei 9.1.

Alle betalingen moeten gebeuren of in US Dollars, in Canadese Dollars, in Britse Ponden, Australische Dollars of in Euro's, zoals vermeld op jouw order.

Bij ontvangst van jouw volledige betaling, zullen wij jouw betaling en jouw bestelde bullion producten vasthouden voor een periode bepaald door de betalingsmethode die je gebruikte. Eens jouw betaling geverifiëerd is en bij het verstijken van de clearingperiode, wordt jouw bestelling vrijgegeven voor verzending.

4.1 Niet voldoende middelen / Geweigerde Betaling

Klanten worden gevraagd om onze klantendienst te contacteren als er enige problemen zijn bij het regelen van de betaling voor openstaande bestellingen. Als betalingen niet kunnen doorgaan vanwege niet voldoende fondsen of als een betaling terug gevorderd wordt door de koper, zullen wij automatisch $25 aanreken via de klantaccount voor administratie- en verwerkingskosten.

Orderbevestiging en Factuur

Eens je de bestelling geplaatst hebt, via telefoon of online, zullen wij ons uiterste best doen om je de bevestiging en de factuur van het order te versturen Het niet kunnen verzenden of ontvangen van één of beide emails zal jouw order NIET ongeldig maken of annuleren. Je bent nog altijd verplicht om jouw order te betalen in overeenstemming met Section 4 van deze.

Je gaat er mee akkoord at je alles wat nodig is zal doen om deze emails van ons te kunnen tijdig en volledig met bijlagen te ontvangen inclusief het aanpassen van adresboeken en/of het aanpassen van spam- en junkmail filters.

6. Kredietkaarinformatie voor Veilige Betaling en Kosten voor Onbetaalde Orders

6.1 Je gaat er mee akkoord om je creditcard informatie op te geven om de betaling van je order te verzekeren als je een bestelling plaatst bij ons:

(1) voor de eerste keer; en/of

(2) met een waarde van TWEEDUIZEND ($ 2000) dollar of meer.

(3) bij het plaatsen of herplaatsen van een order na onvrijwillige liquidatie.

Wij zullen geen extra kosten aanrekenen via jouw kredietkaart als je betaald in overeenkmst met Sectie 4 hiervan. Als je niet betaalt in overeenkmost met Sectie 4 behouden wij het recht om jouw order onvrijwillig te liquideren, volgens Sectie 9 van deze, volgens eigen goeddunten en zonder enige verwittiging en je gaat er mee akkoord dat wij geen toestemming nodig hebben van jou voor zo een liquidatie.

6.3 Als wij jouw order liquideren volgens Sectie 6.2 van deze en als de waarde ontvangen voor de liquidatie van jouw order kleiner is dan het bedrag dat je ons verschuldigd bent, zal het verschil doorgerekend worden via jouw kredietkaart in overeenkomst met de kredietkaartinformatie voorzien volgens Sectie 6.1 van deze.

7. Bewaren van Order en Gerelateerde Informatie

Je gaat er mee akkoord en staat toe dat wij de gegevens van jouw order en alle gerelateerde informatie opslaan voor eigen gebruik, inclusief maar niet beperkt tot, om de voorwaarden van zo een order te kunnen verifiëren, om te helpen bij het trainen van personeel, voor een audit en/of kwaliteitscontrole, om in orde te zijn met alle wetten die bestaan of hierna zullen bestaan, en/of voor elke andere relevante rede gerelateerd aan onze business.

8. Terugkoop Voorwaarden (Vrijwillige Liquidatie)

Wij zijn altijd geïnteresseerd in het kopen en verkopen van bullion producten. Onze TerugkoopVoorwaarden (ook genoemd vrijwillige liquidatie), voorziet in een markt voor volledig betaalde bullionproduct orders.

Op elk moment nadat je je bullion bestelling volledig hebt betaald, zelfs nog voor we het verzonden hebben, kan je er voor kiezen om je bullion product aan ons terug te verkopen voor de marktprijs voor terugkopen op dat moment. Neem contact met ons op om de terugkoop van je betaalde bullion bestelling te regelen. De aankoopvoorwaarden zijn toepasbaar op je aankoop van bullionproducten en deze kunnen op ons goeddunken van tijd tot tijd aangepast worden. Klik hier voor meer informatie.

9. Onvrijwillige Liquidatie Overeenkomst

9.1 Onbetaalde bestelling

In het geval je niet zou betalen voor je order zoals vereist ten gevolge van Sectie 4 hiervan, behouden wij het recht om je bestelling te liquideren aan de marktwaarde op de tijd van de liquidatie op ons eigen goeddunken. Wij zijn niet verplicht om enige stappen te ondernemen of ons te weerhouden van het teken van enige stappen, om te proberen de marktwaarde te maximaliseren en we nemen daar ook geen verantwoordelijkheid voor. Je blijft verantwoordelijk voor de volle waarde van je bestelling zoals overeengekomen op het moment dat het order door jou geplaatst werd. Deze verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, jouw verantwoordelijkheid om ons het verschil in waarde terug te betalen, in het geval dat de marktwaarde van je onbetaalde order minder is dan wat je overeenkwam, te betalen op het moment van je order. De creditcard informatie die je hebt opgegeven ten gevolge sectie 6.1 hiervan, zal gebruikt worden om enig verschuldigd bedrag volgens deze Sectie 9.1. ter vereffenen.

Als de marktwaarde van jouw onbetaalde bestelling hoger is dan dat wat je had beloofd te betalen voor de bestelling, blijven deze winsten onze eigendom.

9.2 Meerdere Bestellingen

Daar waar je meer dan één order geplaatst hebt bij ons en hebt betaald voor één of meer van de orders, maar ook in gebreke blijft voor één of meer van die orders zal, in overeenkomst met Sectie 4 hiervan, de verzending van de betaalde orders door ons tegengehouden worden tot de betaling volledig voldaan is volgens Sectie 4, alsook enig bijkomend marktverlies. Naar ons goeddunken, kunnen wij er voor kiezen om geld dat betaald is voor enig ander order en/of bullion product horend bij een betaald order, te gebruiken voor enige betalingen die nog open staan. Als, na deze uitoefening, er nog steeds een bedrag open staat zullen wij naar eigen goeddunken, overgaan tot onvrijwillige liquidatie van enige overblijvende bullion product in de hoeveelheid nodig, en redelijk, om te verzekeren dat we betaald worden voor alle orders en het marktverlies, als dat van toepassing is.

In het geval dat, nadat alle onbetaalde orders en eventueel marktverlies aan ons betaald zijn, één van je orders of een deel ervan nog aan je verschuldigd blijft, kan je er voor kiezen om het te laten verzenden (of delen ervan) of om een betaling te ontvangen volgens de marktprijs, terugbetaald via check.

9.3 Het bepalen van verlies of winst in waarde van je order in functie van deze Sectie 9, is berekend als het verschil tussen de prijs die je hebt afgesproken voor het bullion product bij het plaatsen van het order en de marktwaarde van hetzelfde product verkregen door ons op het moment van de liquidatie volgens deze Sectie 9.

9.4 Als je je bestelling(en) terug wil herstellen na onvrijwillige liquidatie, neem dan contact op met de klantendienst. Je order(s) zal hersteld worden voor de originele prijs, of courante prijs, welke van de twee het hoogst is op het moment van herstel. Herstel van jouw order(s) zal openstaand marktverlies vermijden. Je zal wel verplicht zijn om een geldig creditcard op te geven voor deze dienst, of om elke bestelling in de toekomst te plaatsen in overeenkomst met Sectie 6.1.

10. Verzending

10.1 Duur van de Verzending

10.1.1 Binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van jouw volledige order (tenzij de vrijgevingstermijn langer is voor de betalingswijze die je gebruikt of indien jouw bestelling onderhevig is aan uitzonderingen), zullen wij jouw bestelling inpakken, naargelang de beschikbaarheid van de bullion producten Soms kan een verzending vertraagd worden vanwege verminderingen in onze voorraad als resultaat van een verhoogde vraag naar bepaalde bullionproducten en /of verminderd aanbod er van, inclusief maar niet beperkt tot. Wij streven er naar om onze website up to date te houden en vertragingen in verband met bepaalde bullionproducten te vermelden. Als een product of order vertraagd is, zal deze informatie vermeld worden op de website en in jouw orderbevestiging.

10.1.3 Als wij niet in de mogelijkheid verkeren om te voldoen aan de voorwaarden vermeld onder Sectie 10.1.1 van deze, zullen wij er naar streven om jou op de hoogte te brengen zo snel als maar enigsinds mogelijk is. Bij ontvangst van zo een bericht, mag jij kiezen om:

(1) het nieuwe tijdstip van verzending door ons opgegeven, aanvaarden waarbij deze nieuwe tijd de dertig (30) dagen extra niet zal overschrijden; of

(2) eisen dat wij jouw bestelling terug kopen volgens Sectie 8 van deze.

10.1.3 Indien wij niet in de mogelijkheid verkeren om jouw order te versturen voor het nieuwe tijdstip zoals geschat onder Sectie 10.1.2(1) van deze, als het nieuwe tijdstip gepasseerd is, zullen wij uw bullion terug kopen volgens Sectie 8 van deze en betaling overmaken naar jou ter waarde van:

(1) de vrijwillige liquidatie; of

(2) de betaling voor jouw bestelling, inclusief vezendkosten door jou betaald, wat ook het grootst is.

10.2 Krediet voor late ontvangst (enkel waar toepasbaar)

Naar eigen goeddunken kunnen wij jouw een kortingbon uitschrijven voor de kosten van het verzenden als het pakket te laat is. De bepaling of een pakket al dan niet te laat is is naar het goedvinden van de betreffende carrier. Enige coupon uitgeschreven hieronder zullen in zo een vorm zijn en onderhevig aan zulke voorwaarden door ons bepaald.

10.3 Verzendingswijze

Wij behouden het recht om een andere verzendoptie te kiezen dan degene die je had gekozen bij de bestelling. Als deze verzendoptie minder kost dan de methode die je had geselecteerd, dan zullen we een kortingsbon ter beschikking stellen onderhevig aan onze voorwaarden en naar eigen goeddunken.

10.4 Verzendopties

Wij verzekeren het volledige bedrag van je verzending naar het adres dat werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling of naar een adres geaccepteerd door Paypal. Jouw handtekening is nodig om het pakket te kunnen ontvangen. Als je er voor kiest om je bestelling te laten doorsturen naar een ander adres en/of afziet van de verplichting van een handtekening, dan ben je akkoord met het dragen van alle risico's en verantwoordelijkheden.

10.5 Beschadigde verzendingen

Een handtekening is vereist voor elke verzending, om aan te geven dat het pakket in goede staat werd ontvangen. Indien jouw pakket bewijs laat zien van schade of herstelling, of als het duidelijk geopend is geweest en terug gesloten, weiger dan om de verzending te accepteren. Vertel de carrier om het pakket terug te sturen naar de afzender en neem onmiddellijk contact op om het incident te melden. Bij het aftekenen voor ontvangst vervalt de verzekering en verlies van of schade aan het product wordt niet vergoed.

10.6 Niet afgeleverde verzendingen

Als de geschatte leveringsdatum voorzien door de carrier overschreden is en je hebt nog steeds je pakket niet ontvangen, Neem dan eerst contact met ons op. Alleen de verzender kan het traceren initiëren en het probleem oplossen met de carrier.

11. Voorbehouden Rechten

Bovenop de andere rechten in deze Overeenkomst, behouden wij de volgende rechten, uitgevoerd volgens onze eigen en absolute goeddenken:

11.1 Het Recht Om Dienstverlening te Weigeren

Wij behouden het recht om diensten te weigeren aan wie dan ook.

11.2 Recht om Fouten te Verbeteren in Orders

Wij behouden het recht om enige typografische of klerikale fouten of weglatingen te corrigeren in een order. Wij zullen ons best doen om jou op de hoogte te brengen van zulke correcties.

11.3 Het Recht om een Order te Annuleren

Wij behouden het recht om elke order op elk moment te annuleren om wat voor rede dan ook. Indien wij dit recht uitoefenen, zullen wij jouw order annuleren, alsook de verzending, en zullen wij jou op de hoogte brengen en jou alle geld dat je betaald hebt ten gevolge van het order terug betalen, minus kosten die voortkomen uit de annulatie als dat van toepassing is.

11.4 Het Recht om Betaling Via Bankoverschrijving te Eisen

Wij behouden het recht om een betaling via bankoverschrijving te eisen.

11.5 Het Recht om de Verkoopvoorwaarden te Veranderen

Wij behouden het recht om de verkoopvoorwaarden te veranderen zonder enige verwittiging.

11.6 Het Recht Om Late of Onvolkomen Betalingen te Accepteren of te Weigeren

Wij behouden het recht om:

(1) accepteren van late of onvolkomen betalingen inclusief maar niet beperkt tot liquidatie betalingen; en/of

(2) weigeren van late of onvolkomen betalingen, inclusief maar niet beperkt tot liquidatie betalingen,

op elk moment en volgens eigen en absoluut goeddenken.

(2) Hierbij behouden wij ons het recht om een bestelling onvrijwillig te liquideren, annuleren en/of te ontbinden als we niet in staat zijn om informatie te verkrijgen en/of verifiëren die nodig is voor onze overeenkomst met Sectie 11.10(1) hierover.

11.7 Recht om Betaling in te Houden.

Wij reserveren het recht om elke betaling tegen te houden totdat de betaling is geverifiëerd en vrij gegeven en/of totdat de klant met ons gecommuniceerd heeft en een geldige kredietkaart heeft opgegeven bij alle eerste orders. Dit is enkel om fraude te voorkomen en alles wordt weer vrijgegeven als aan de bovenstaande condities wordt voldaan.

11.8 Berekening van Tijdsperiode

Tenzij anders vermeld, valt de eerste dag om een tijdspanne uit te rekenen vallen op de eerste werkdag na het plaatsten van het betreffende order.

Als de laatste dag van de tijdsspanne valt op een andere dag dan een werkdag, dan zal de laatste dag van de periode de eerst volgende werkdag zijn.

11.9 Algemeen

Tijd zal de essentie zijn van deze Overeenkomst.

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de betreffende partijden en de partijen erkennen en komen overeen dat er geen uitdrukkelijke of impliciete verdragen, representaties, garanties, overeenkomsten of voorwaarden, zijn die indirect of op enige andere manier een deel van of invloed hebben op deze overeenkomst behalve waar uitdrukkelijk vernoemt in deze overeenkomst.

Deze overeenkomst mag op geen enkele manier veranderd of aangepast worden aan zijn voorzieningen, behalve wanneer zulke veranderingen schriftelijk zijn en uitgevoerd door de partijen.

Geen enkele toegift aan of verwerping van enige inbreuk of fout door de ene partij van de andere partij in de uitvoering van zijn verplichtingen hieronder, expleciet of impliciet, zal uitgelegd worden als een toegift of verwerping van enige andere inbreuk of fout in de uitvoering van verplichtingen hieronder door deze partij hieronder; Het nalaten van elke partij om een fout aan te klagen of om de andere partij in fout te stellen, onafhankelijk van hoe lang zo een fout duurt, zal deze partij niet ontslaan van zijn verplichtingen hieronder.

Indien enige voorwaarde, covenant of conditie van deze Overeenkomst of de toepassing ervan op één van de partijen of omstandigheden ongeldig of niet-afdwingbaar zou zij, zal de rest van deze Overeenkomst of toepassing van zo een voorwaarde, covenant of conditie op een partij of omstandigheid anders dan deze die ongeldig of niet-afdwingbaar is, niet beïnvloed worden en elke verdere voorwaarde, covenant of conditie van deze Overeenkomst blijft volledig geldig en afdwingbaar volgens de wet.

Melding in deze Overeenkomst van enig specifiek middel van een partij in verband met een fout van de andere partij, zal geen aanleiding geven voor die partij tot enig ander middel, of het nu beschikbaar is bij wet, bij vermogen of bij statuut of uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst. Geen enkel middel zal exclusief zijn of afhankelijk van enige andere partij, maar de partij kan van tijd tot tijd enige of meerdere van die middellen inzetten, waarbij deze middelen cumulatief zijn en niet alternerend.

Deze overeenkomst is blijft in voege in het voordeel van en bindend voor de opvolgers en aangestelden van beide partijen.

De partijen erkennen en komen overeen dat elke betaling die nodig is onder deze overeenkomst, gedaan zal worden in Canadese of USD gelden.

12. Kortingscodes en Kortingen

Wij zullen voor promotionele doeleinden en voor het belonen van de klant periodiek kortingsbonnen beschikbaar stellen om te gebruiken bij de bestelling. Tenzij anders vermeld, zijn deze coupons geldig tot vermelde vervaldatum en zolang ze beschikbaar zijn. Wij behouden het recht om nieuwe en bestaande kortingsbonnen te activeren of deactiveren als we dat nodig achten. Als klanten enige vragen hebben over een bepaalde bon willen wij hen vriendelijk uitnodigen om contact op te nemen met ons gratis telefoonnummer om met iemand van onze helpdesk te spreken. Alle bonnen en kortingen zijn in Canadese Dollar en worden omgerekend aan de respectievelijke wisselkoersen.

13. Beste Prijs Garantie

Wij passen ons aan aan de all-in prijs van elke Canadese concurrent op elk product dat we verkopen. All-in prijs betekend de prijs nadat alle verzend- en verzekeringskosten toegevoegd worden aan de oorspronkelijk vermelde prijs. Als de prijs dan nog lager is, zullen wij het bijpassen tot op de cent. Enkel mogelijk voor bestellingen geplaatst via telefoon.

Wij reserveren het recht om deze Beste Prijs Garantie te annuleren in perioden van extreme marktinstabiliteit en verstoring van het aanbod. Dit wordt enkel gedaan om de duurzaamheid te verzekeren tijdens bij een hoog marktrisico en de Beste Prijs Garantie wordt terug geldig zo gauw de marken zelf terug gestabiliseerd zijn.

14. Statuut van Beperkingen

Alle klachten in verband met een bestelling of een account moeten gemeld worden binnen 21 dagen na de verzending. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot: beschadigd product of verzending, late levering, vermiste of incorrecte items, krediet of kortingen voor late of gecombineerde verzendingen.

Speciale bestellingen, bestellingen met uitzonderingen en voorafgaande bestellingen kunnen niet het voorwerp zijn van kortingen of kredieten omdat we niet verantwoordelijk kunnen zijn voor onvoorziene vertragingen door derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot: Mints, leveranciers, logistiek, douane, enz

15. Spotprijs Alarmen

Onze spotprijzen worden de hele dag elke 60 seconden aangepast om zo de live markt wereldwijd te reflecteren. Daardoor kan je alarm afgaan op elk moment van de dag of nacht. Dit alarm zorgt er niet voor dat de spotprijs vastgezet wordt voor kopen en verkopen, noch voor enige andere aanbeveling. Deze dienst is alleen bedoeld ter informatie. Wij garanderen noch de juistheid, noch de volledigheid van deze informatie via deze dienst en is geen vervanging voor het zelf in het oog houden van de markt. Kosten voor sms, telefoon kunnen aangerekend worden door je provider.

De klant erkent dat de alleen de klant zelf verantwoordelijk is voor alle controle en voor alle investeringen en andere beslissingen die hierop gebaseerd zijn.

Er wordt nadrukkelijk vooropgesteld dat, zoals bij alle diensten, deze dienst onderworpen kan zijn aan vertragingen en fouten buiten onze controle. Er is geen garantie mogelijk dat deze dienst steeds operationeel is en altijd vrij zal zijn van storingen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige marktwinst of verlies, of enige andere verantwoordelijkheid die de klant kant tegenkomen als een gevolg van of in verband met de dienst (die volledig binnen de verantwoordelijkheid van de klant valt).

16. Privacy and Confidentiality

Your personal information is handled, processed and stored by us in accordance with our Privacy Policy.